Chính sách bảo mật: Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Tại AviatorGame.net, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và địa chỉ IP của bạn. Thông tin này được thu thập thông qua cookies và các công nghệ tương tự. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn đang sử dụng hoặc các trang bạn truy cập trên trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi của bạn và để cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị hoặc để tiến hành nghiên cứu.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc khi cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị hoặc nghiên cứu.

Các biện pháp an ninh

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong quá trình truyền và lưu trữ.

Bánh quy

Chúng tôi sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ hoặc nội dung về quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật của các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi đăng các thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi nắm giữ. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc phản đối việc xử lý thông tin đó. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn một cách kịp thời.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và theo yêu cầu của pháp luật. Khi chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân của bạn nữa, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó một cách an toàn.

Truyền dữ liệu quốc tế

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến và xử lý ở các quốc gia bên ngoài quốc gia nơi bạn cư trú. Các quốc gia này có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài quốc gia của bạn.

Sự kết luận

Tại AviatorGame.net, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng chính sách bảo mật này đã cung cấp cho bạn sự hiểu biết rõ ràng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

cắt murray joyce
Tác giảMurray Joyce

Murray Joyce là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành iGaming. Anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là người quản lý tại một sòng bạc trực tuyến và sau đó chuyển sang viết báo. Trong vài năm qua, anh ấy đã tập trung sự chú ý của mình vào các trò chơi Crash nổi tiếng. Murray đã trở thành một nguồn thông tin đáng tin cậy và nổi tiếng là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Sự hiểu biết sâu sắc của anh ấy về trò chơi và các sắc thái của nó cho phép anh ấy cung cấp những hiểu biết có giá trị cho cả người chơi mới và người chơi có kinh nghiệm.

viVietnamese